l-slide_04.jpg
l-slide_02.jpg
l-slide_01.jpg
l-slide_03.jpg
SākumsBibliotēka

Partneri

 

 

 

 e-klase.lv

Bibliotēka

Karnevālgājiens "Gribu iet uz bibliotēku", 8.09.2014.

Starptautiskajā rakstpratības dienā, Eiropas kultūras galvaspilsētas programmas ietvaros norisinājās karnevāla gājiens bērniem "Gribu iet uz bibliotēku!", ko organizēja Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) un nodibinājums "Rīga 2014". Karnevāla gājienā piedalījās ap 1500 bērnu no visas Latvijas, kuri devās no Rātslaukuma pāri Akmens tiltam uz Gaismas pili! Šajā pasākumā bērni demonstrēja pašu veidotus krāšņus karnevāla tērpus par mīļākās grāmatas tēmu, vēroja cirka priekšnesumus, piedalījās Gaismas pils iepazīšanas spēlē, radošajās darbnīcās un citās izzinošās aktivitātēs. Rīgas 61.vidusskolu pārstāvēja 5.un 6.klašu skolēni, bibliotekāre un latviešu valodas skolotāja Ilzīte Garsila. Pasākumā tika prezentēta arī grāmata "Atmodināt Saulcerīti", kur apkopoti domrakstu konkursa oriģinālākie darbi ar jaunradītām leģendām par Saulcerīti, Antiņu, Stikla kalnu un citiem Raiņa lugas "Zelta zirgs" tēliem. Izdevums kā dāvana veltīts karnevāla dalībniekiem.

Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu un jauniešu žūrija"

Lasīšanas veicināšanas programma ‘Bērnu un jauniešu žūrija” ir LNB izstrādāta un kopš 2009.gada Latvijas Bibliotekāru biedrības (LBB) īstenota programma, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds (VKKF). Programmas mērķis ir dažādot un pilnveidot bibliotēku iespējas darbā ar bērniem un jauniešiem un veicināt bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu jauno lasītāju vidē, tādējādi ietekmējot grāmatniecības procesus un bibliotēku rīcībpolitiku valstī. Tās uzdevums ir konsolidēt valsts un pašvaldību pasākumus un līdzekļus lasīšanas veicināšanai, izmantojot un pilnveidojot publisko bibliotēku pakalpojumus bērniem un jauniešiem.

2014.gadā Rīgas 61.vidusskola pirmo reizi rakstīja pieteikumu šim projekta konkursam un tika atbalstīta. Kā rezultātā bibliotēka ieguva daļu no Bērnu žūrijas grāmatu kolekcijas.

Projekts aizsākās ar semināru Bērnu žūrijas vadītājiem 10.10.2014. LNB Bērnu literatūras centrā (BLC). Savukārt, skolas bibliotēkā tika izveidota Bērnu žūrijas grāmatu izstāde. Līdz 2014.gada 31.decembrim bērni lasīja žūrijas grāmatas un sniedza vērtējumu par izlasīto. Lasīšanas maratonā piedalījās 49 lasīšanas eksperti.

 • 1.-2.klašu grupā – 17 skolēni;
 • 3.-4.klašu grupā – 4 skolēni;
 • 5.-7.klašu grupā – 11 skolēni;
 • 8.-12.klašu grupā – 8 skolēni;
 • Vecāki – 9.

Projekts noslēdzās 21.04.2015. ar Lielajiem lasīšanas svētkiem bibliotēkā, kuros piedalījās gan paši lasītāji, un klasesbiedri, gan pedagogi un administrācija, gan vecāki un viesi (LNB BAI BLC galvenā bibliotekāre Sarmīte Galsa). Skolēni bija sagatavojuši vairākas prezentācijas – 2.klases skolēni deklamēja O.Vāciueša dzejoļus no žūrijas grāmatas "Astoņi kustoņi", skolas dramatiskais pulciņš bija iestudējis ludziņu pēc žūrijas grāmatas „Vistiņa iemīlējusies” motīviem un 8.klases skolēni bija sagatavojuši kolāžu un prezentāciju par "Hugo Kabrē izgudrojumu". Visa pasākuma laikā aktīvi darbojās Bērnu žūrijas simbols mīkstā lelle – "Zaļais vīriņš" (8.klases skolēns Filips Sorokins). Pasākumu papildināja bērnu zīmējumu un mīksto rotaļlietu kaķu izstāde "Mans Runcis Puncis". Pasākums noslēdzās ar diplomu un dāvanu pasniegšanu un kliņģeri.

"Sibīrijas bērni" - ceļojoša izstāde skolām

"Sibīrijas bērni" - ceļojoša izstāde skolām sadarbībā ar Rīgas Izglītības un informatīvi metodisko centru (RIIMC) un Nodibinājumu "Fonds Sibīrijas bērni", 13.-21.11.2014.

Izstāde tika izvietota skolas aktu zālē un izstādē bija apskatāmas 22 planšetes latviešu valodā ar informāciju par 1941.gada 14.jūnija izsūtījumu, Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentiem, bērnības fotogrāfijām un unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām Sibīrijā.

Ekspozīcijas laikā vēstures skolotājs Igors Haļuto aktu zālē katrai klasei, sākot no 6.klases, novadīja vienu vēstures stundu atbilstoši tematikai.

Sadarbība ar Nodibinājumu "Sibīrijas bērni" turpinājās vēl pavasarī, kad Fonds izsludināja sacerējumu konkursu skolēniem, kura mērķis rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi, u.c.), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem, kā arī mudināt skolēnus izzināt savas valsts un ģimenes vēsturi, veicināt patriotiskas jūtas un piederības sajūtu savai dzimtajai zemei. No Rīgas 61.vidusskolas tika aizsūtīti divi sacerējumi – 8.klases skolnieces Žasmīnas Ivaščenko un 10.kases skolēna Renāta Epro. Tiesa tie aizgāja ārpus konkursa, jo abi stāsti bija par 1949.gada deportāciju, bet neraugoties uz to, Fonda darbinieki solīja fragmentus publicēt speciāli izveidotajā internetvietnē.

Projekta noslēgumā "Fonds Sibīrijas bērni" uzdāvināja bibliotēkai grāmatu krievu valodā "Дети Сибири» – воспоминания детей, вывезенных из Латвии" divos sējumos.

Projekts "Latvijas Kultūras kanons"

"Latvijas Kultūras kanons" projekta mērķis – sniegt zināšanas par Latvijas kultūras kanonā ietvertajām vērtībām, iepazīstināt ar 7 nozaru (Arhitektūra un dizains, Kino, Literatūra, Mūzika, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla) kultūras vērtībām. Ar radošo darbnīcu un praktisku nodarbību palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas un prasmes, lai tās izmantotu, vadot nodarbības bērniem. Tāpēc 5.12.2014. LNB BAI Bibliotēku konsultatīvajā centrā (BKC) tika apmeklēts mācību seminārs "KiKK jeb kas ir Kultūras kanons", kur tika diskutēts par nācijas un kultūras vērtību noteikšanas kritērijiem, cik svarīgi apzināties ar ko lepojamies, kā apzināt un iedzīvināt vietējo kultūras mantojumu u.c. Tika apgūti paņēmieni kā runāt ar bērniem par leģendārām kultūras ikonām un kā iemācīt bērniem kultūras pamatvērtības.

Tā kā projekta vadības grupas viens no uzstādījumiem bija publiska nodarbības demonstrācija un projekta mērķauditorija sākumskolas skolēni, tad par saviem sadarbības partneriem es izvēlējos 4.klasi, kura kā savu kultūrvērtību nominēja Latvijas Televīzijas torni nozarē Arhitektūra un dizains. Darbs tika sadalīts vairākos posmos:

 • Teorētiskā daļa – bērni paši meklēja, atlasīja un apkopoja informāciju par TV torni.
 • Praktiskā daļa – tika gatavoti TV torņa maketi no visdažādākajiem materiāliem, zīmēti zīmējumi un veidotas pasaules torņu diagrammas.
 • Ekskursija uz TV torni Zaķusalā 20.01.2015. – viss teorētiski apgūtais tika apskatīts "uz vietas dzīvajā".

Projekta prezentācija 23.01.2015. - tika sagatavota tā, lai 4.klases skolēni ļoti atraktīvā un dinamiskā veidā parādītu visas ar projekta īstenošanu saistītās aktivitātes – informācija par torņa vēsturi tika pasniegta kā ziņu raidījums no TV ekrāna parālēli latviešu un krievu valodā. Skolēni demonstrēja tos kultūrvēsturiskos objektus, kurus mācēja saskatīt un atpazīt no TV torņa skatu laukuma. Prezentācijas jautrāka daļa – torņu būvēšana no visdažādākajiem materiāliem: lego klučiem, grāmatām, švammēm, sērkociņu kastītēm, tualetes papīra ruļļiem, pogām. Tāpat skolēni uzskaitīja visas tās profesijas, kas nepieciešamas, lai uzceltu tādu būvi kā TV tornis. Skolēniem tika uzdots arī uzrakstīt sacerējumu par TV torni, par ekskursiju uz torni un labāko sacerējumu autori nolasīja auditorijai fragmentus no saviem darbiem. Noslēgumā tika nosauktas vēl citas Rīgas dominantes un noteikti to augstumi.

Pasākumā piedalījās arī viesi:

 • Liega Piešiņa – LNB Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja.
 • Ilze Kļaviņa - LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre.
 • Kristīne Junkure - LV Televīzijas un Radiocentra Mārketinga daļas reklāmas vadītāja.

Projekta laikā izveidojās ļoti cieša sadarbība ar LNB speciālistēm. Tāpēc 4.klase 24.02.15. speciāli tika ielūgta ekskursijā uz LNB un 28.04.15. L.Piešiņa un I.Kļaviņa pasniedza meistarklasi "Latvijas kultūras kanons".

Projekta noslēgumā 4.klases skolēni 26.01.15. savu projektu prezentēja pārējām sākumskolas klasēm.

"Grāmatu pavēlnieki"

"Grāmatu pavēlnieki" ir televīzijas kanāla OTV izglītojošs raidījums bērniem, jauniešiem un ikvienam grāmatu draugam. Tā laikā tiek pētīta kāda grāmata un kopīgi apspriesta ar skolēniem – lasīšanas ekspertiem. 23.maijā raidījumā piedalījās 6.klases skolēni un analizēja Vika grāmatu "Kenijas pasaciņas".

Akcija "Tīrai Latvijai"

Akcija "Tīrai Latvijai" - dalība makulatūras vākšanas konkursā: Pavisam SIA "Līgatnes papīrs" tika nodoti 5848 kg. Makulatūras tai skaitā konkurs kārtā – 4048 kg. Visaktīvāk makulatūras vākšanā piedalījās 4.klases skolēni – savācot 530, 120 kg.makulatūras, bet aktīvākie skolēni bija: Bogdans Kosenko (291,5 kg.), Atrurs Sevostjanos (225,5 kg.) no 4 klases un Angelina Bačkovska (112 kg.) no 6 klases.

24.05.15. Siguldā notika konkursa noslēguma pasākums, kuā piedalījās arī Rīgas 61 vidusskolas skolēni.

Skola par dalību konkursā saņēma Pateicības rakstu no SIA "Līgatnes papīrs" un Pateicību no biedrības "Latvijas Zaļā josta", kā arī par nodoto makulatūra saņēma 29 kg. Otrreizējās pārstrādes zīmēšanas un biroja papīru

Akcija "Draudzīgais aicinājums"

Akcija "Draudzīgais aicinājums" - skolas bibliotēka jau otro gadu aicināja piedalīties šajā akcijā un tā noslēdzās ar 131 jaunieguvumu un divām galda spēlēm. Akcijā piedalījās gan skolēni individuāli, gan ģimenes (Čebakovu, Berdņikovu, Bačkovsku), gan pedagogi (Valemtīna Tauberte, Nataļja Pilajeva), gan bijušie absolventi (Viktorija Buiko – 2011.gada izlaidums, Veronika Semjonova – 2008.gada izlaidums).

"Lasām kopā"

"Lasām kopā" - ar 2015. gada janvāri skolas bibliotēkā tika iedibināta jauna tradīcija – lasīt kopā ar iemīļotajiem skolotājiem un citiem skolas darbiniekiem: Patiesībā šī metode izpaudās tādējādi, ka skolotājs lasa, bet skolēni klausās. Jāteic, ka visa vecuma skolēniem, bet īpaši vidusskolēniem ļoti patīk, kad skolotājs lasa priekšā. Piedaloties šajās lasīšanas stundās, esmu sapratusi, ka skolēni priekšā lasīto uztver labāk, jo nav uzmanība jāvelta pareizai lasīšanai, bet satura saprašanai, izteiksmes līdzekļu novērtēšanai dažādu nianšu pamanīšanai u.tml.

 • Janvāris – 11. un 12 klase lasa kopā ar krievu valodas un literatūras skolotāju Nataļju Mitrofanovu Marka Geltrika fantastisko stāstu "Dega svece".
 • Februāris – (19.02.15.) 5. klase lasa kopā ar direktori Nadeždas Teffi stāstu "Kiš miš".
 • Marts – (9.03.15.) 3. klase lasa kopā ar medmāsu Valentīnu Kobanovu K.Čukovska dzejoli "Fedorino gore" un skatās animācijas filmu "SiSiDra". Pēc nodarbības bērni zīmē zīmējumus par dzirdēto un veido izstādi.
 • Aprīlis – (20.04.15.) 6.klase lasa kopā ar mūzikas skolotāju Jeļenu Ovsijenko par Nikolo Paganīnī dzīvi un skatās koncertierakstu 24.kaprīzei klasiskā izpildījumā un vijolnieces Vanesas Mejas izpildījumā.
 • Maijs – (13.05.15.) 12 klase pēdējā krievu valodas stundā pēdējo reizi lasa kopā ar krievu valodas un literatūras skolotāju Nataļju Mitrofanovu Bernarda Vēbera romānu ‘"Ceļojumu grāmata" ("Le livre du vayage").
 • (26.05.15.) 5..klase lasa kopā ar direktori Bernarda Vēbera ‘"Ceļojumu grāmatu" un skatās animācijas filmu "The Fantastic Flying Books of Mr Morris Lessmore" ("Mistera Morisa Lismora fantastiskās lidojošās grāmatas").

Ekskursija uz Izdevniecības Zvaigzne ABC tipogrāfiju

Ekskursija uz Izdevniecības Zvaigzne ABC tipogrāfiju – 2.12.14. kā dāvana labākajiem 2-5.klašu skolēniem. Ekskursijas laikā tika demonstrēta meistarklase kā top grāmata no manuskripta līdz drukāšanai un vēlāk nonākšanai veikala plauktios, tāpat skolēniem bija iespēja skatīt grāmatas iespiešanas ceļu izdevniecības tipogrāfijā.

"Spoku nakts" bibliotēkā

"Spoku nakts" bibliotēkā - 27.-28.03.15. pirmo reizi skolas vēsturē notika nakts pasākums bibliotēkā ar mērķi aicināt skolēnus ielūkoties bibliotēkā, tai netipiskā darba laikā, kad grāmatu varoņi atdzīvojas un visam notiekošajam piemīt noslēpuma un neierastības aura.

Pasākums iesākās ar aktiera un ķīmisko triku meistara Vladislava Šavlovska šovu, kas bija ne tikai krāšņs, bet arī izzinošs. Tā kā skolēni pasākumā ieradās kostīmos, tad viņiem tika dots uzdevums prezentēt savu tēlu, savukārt bibliotekāre, kura šajā naktī bija Baltā dāma, iepazīstināja skolēnus ar pilīm, muižām un citām ēkām, kurās mīt gan baltās dāmas, gan melnās dāmas, gan zilās un zaļās dāmas, gan arī brūnās.

Skolotāja Jekaterina Barčuka bija sagatavojusi viktorīnu "Vai tu labi zini pasaku autorus?"

Tad sekoja tā saucamā kvesta spēle, kur skolēni tika sadalīti vairākās komandās un katrai no komandām bija nepieciešams ātras visus atslēgas puzles gabaliņus, lai saprastu kur ir noslēpta "Dārgumu lāde". Pasākumā bija arī divi tējas dzeršanas rituāli ar "īstām geišām”. Un noslēdzošajā daļā skolēniem bibliotēkā bija iespēja skatīties filmas tādas kā "Skaistule un briesmonis", "Operas spoks" u.c.

Pasākuma ieguvumi:

 • Neformālā atmosfērā saturīgi pavadīt laiku kopā gan skolēniem, gan pedagogiem, gan vecākiem.
 • Iespēja pašiem skolēniem tuvāk iepazīt vienam otru ne tikai savas klases ietvaros, bet dažādu vecumgrupu robežās.
 • Veicināt pozitīvas savstarpējās attiecības un pozitīvu saskarsmi ar skolotājiem.
 • Neierastā laikā nakti pavadīt bibliotēkā starp grāmatām, tādējādi rosinot interesi par grāmatām un motivējot uz grāmatu lasīšanu.

Tematiskās izstādes:

 • Ābeču izstāde 1.-15.09.2014.
 • "Bērnu žūrijas 2014" grāmatu kolekcijas izstāde 16.-31.12.14.
 • Romantiskais Ļermantovs 15.10.-10.11.14.
 • Sibīrijas bērni 13.-24.11.14.
 • Latvijai -96 10-28.11.14.
 • Baltie Ziemassvētki 1.12.14.-16.01.15.
 • Latvijas Kultūras kanons - Televīzijas tornis 19.01.-6.02.15.
 • Sirsniņdiena 9.-20.02.15.
 • Spociņi jociņi grāmatās 23.02-31.03.15.
 • Mans Runcis Puncis 1.-30.04.15.
 • Kur mācīties tālāk? 5.-29.05.15.

Informāciju sagatavoja Rīgas 61.vidusskolas bibliotekāre.

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu