Sākums

Partneri

 

 

 

 e-klase.lv

Jaunumi

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Mūsu skola turpina darbību  Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta īstenošanas termiņš: 2017.gada 20. marts – 2020. gada 31. decembris.

Projekta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs:
• nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās;
• celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm;
• motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedāvājumam un vajadzībām.

Lasīt tālāk ...

Zinību diena

Svinīgās līnijas

31.maijā mūsu skolas aktu zālē notiek svinīgie pasākumi, kas veltīti mācību gada nobeigumam!

  Darba kārtība:

09.00-10.00 - 1. - 4. klase

10.30-11.00 - 5., 7., 8. klase

11.30-12.00 - 6., 10., 11. klase

Pēdējais zvans!

Maija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru, vienai daļai šis mēnesis vēsta par vasaras un skolēnu brīvlaiku, bet otrai - par satraukumu, eksāmeniem un vēl lielāku satraukumu, kad tiks saņemti eksāmenu rezultāti. Rīgas 61. vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni maijā atzīmē Pēdējo zvanu - dienu, kurā izskan skolēnu atmiņas par skolas gadiem, skolotājiem. Šogad, 18.maijā, svinīgi pasākumi notiks aktu zālē: 9. klasei - 10.00, 12. klasei - 12.00.

Rīgas 61. vidusskola piedalās OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumā

Rīgas 61. vidusskola jau kopš 2012.gada regulāri piedalās dažādos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumos, kas ļauj novērtēt matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū un ieraudzīt skolas sniegumu pārējo dalībskolu (Latvijas) vidū. Arī šogad Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts Latvijas skolās ir uzsācis Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumu. Izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības ekspertu veidoto metodiku, šis pētījums novērtē matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū, salīdzinot to ar vēl 73 citu valstu skolēnu sasniegumiem. Pētījumi tiek īstenoti un iegūtie rezultāti publicēti ik pēc trīs gadiem. MŪSU SKOLA 17.04.2018. UN 24.04.2018. PIEDALĀS OECD PĒTĪJUMĀ. Šajā pētījuma ciklā galvenā satura joma ir lasīšana. Bez lasīšanas, dabaszinātnēm un matemātikas testā ir iekļauti uzdevumi arī par skolēnu spēju orientēties naudas lietās un izprast finanšu nozīmi. OECD PISA pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei. Šāda veida pētījumā Latvija piedalās jau septīto reizi, pētījums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem.

.

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu