Sākums

Partneri

 

 

 

 e-klase.lv

Jaunumi

PuMPuRS

/

 

Mūsu skola iesaistīta projektā, kuru īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Plašāka informācija http://www.pumpurs.lv/

Lasīt tālāk ...

Zinību diena 02.09.2019

Uzņemšana 1.klasē

Izglītojamo uzņemšana 1. klasē 2019./2020. mācību gadam

Ar 2019. gada 1. maiju aicinām vecākus reģistrēt savus bērnus mācību uzsākšanai 1.a klasē pamatizglītības programmā (kods - 21011111) (ar apmacību latviešu valodā)

vai 1.b klasē pamatizglītības  mazākumtautību programmā (kods - 21011121).

 

 

Iesniegumus pieņem skolas kancelejā:

  •  katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00
  •  piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00

 

Atvērto durvju diena 2019!

Cienījamie vecāki! Darām Jums zināmu, ka 12. aprīlī no 16.00 līdz 19.00 mūsu skolā notiks "Atvērto durvju diena"!

 Darba kārtība:

16.00-19.00 -Tikšanās ar skolas vadību un ar mācību priekšmetu skolotājiem.

18.00 - 18.30. - Skolas vecāku sapulce.

18.40. - 19.40. - Klases vecāku sapulces vai individuālās konsultācijas ar mācību priekšmetu skolotājiem.

“Sveču burvība.”

25.februārī SIA “Sveču darbnīca” telpās notika Rīgas 61. vidusskolas 5. un 7.klases karjeras atbalsta projekta pasākums

“Sveču burvība.”

Pasākuma laikā skolēni tika iepazīstināti ar sveču ražošanas operatora profesiju, ar šīs profesijas specifiku, nepieciešamajām prasmēm un iemaņām šajā darbā, kā arī skolēni uzzināja par profesijām, kas ir saistītas ar sveču ražošanu.

Lai nostiprinātu zināšanas un dotu iespēju pārbaudīt savu radošo un praktisko meistarību, skolēniem bija praktiska iespēja meistarklasē izveidot pašiem savas sveces.

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS 3713)

Lasīt tālāk ...

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu