Sākums

Partneri

 

 

 

 e-klase.lv

Jaunumi

Elektroniskas liecības

Šogad, sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī, liecībās izsniegs elektroniski. Kā tas notiks?

Skolēnu un vecāku e-klases profilā būs aizsūtīta vēstule ar elektronisko liecību, ar direktores elektronisko parakstu un direktora rīkojumu par pārcelšanu uz nākamo klasi.

 

Ja skolēnam ir atzīmes 6 un augstāk liecībā būs atzinības raksts par labām un teicamām sekmēm! 

Skolas administrācija 

 

Projektu nedēļa 2020

Projektu darbība ir viens no piedāvātiem virzieniem apmācības procesā.  2019./2020. mācību gadā 1. – 11. klašu skolēni darbojas ar dažādām projektu tēmām

Klases audzinātāji kopā ar skolēniem izvēlējās projekta virzienu un tēmu, sadalīja materiālus atlasei, izpētei un noformēšanai darbu prezentācijai. Skolēnu projektu darbības rezultāti bija  prezentēti projektu nedēļā, kas bija rīkota no 17.02. līdz 21.02.2020.gada. Nedēļas laikā skolēniem bija iespēja pabeigt darbu pie projektiem un prezentēt savus projektu darbības rezultātus.

            Jāatzīmē, ka visu projektu īstenošanai, un jo īpaši pamatskolā, izmantota uz kompetencēm balstīta pieeja mācīšanai. Savas projekta aktivitātēs skolēni izmantoja zināšanas un demonstrēja dažādās mācību priekšmetos iegūtās prasmes (dzimtā valoda, latviešu valoda, dabaszinībās, ģeogrāfija, bioloģija, svešvaloda, matemātika, datorzinībās, vēsture, vizuālā māksla, ķīmija), kas atbilst mūsdienu prasībām izglītības procesa organizēšanai skolā.

           Jāatzīmē, ka visas klases no 5. līdz 11. savās prezentācijās izmantoja informatīvās tehnoloģijas: prezentējamo materiālu noformēja ar datorprogrammas PowerPoint palīdzību. Šis fakts jāatzīst par neapšaubāmi pozitīvu tendenci, jo mūsdienu skola prasa veidot un attīstīt skolēnu prasmi izmantot savā mācību un ārpus stundu darbībā informatīvās tehnoloģijas.

 

 

Masļeņica

Masļeņicas svinēšana! 1.a klase

Uzņemšana 2020

Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem!

Rīgas 61.vidusskola ar 1.februāri 2020. uzsāk pieteikumu reģistrēšanu bērnu uzņemšanai 2020./2021. mācību gadam:
- 1.a klasē pamatizglītības programmā, (kods 21011111);
- 1.b klasē pamatizglītības mazākumtautību programmā (kods 21011121).

Pieteikumus pieņem skolas kancelejā:
- no pirmdienas līdz ceturtdienai 9.00 līdz 17.00;
- piektdienās 9.00 līdz 15.00.

Plašāka informācija pa tālruni 67615098.

ARDIEVU ĀBECE!

ARDIEVU ĀBECE 

Skolā 24.janvārī norisinājās pasākums – pirmklasnieki atvadījās no Ābeces. Pirmā mācību grāmata, uzticams draugs, palīgs un skolotājs.

Pasākums bija interesants un jautrs. Skolēni veica ceļojumu pa stacijām “Mācību”, “Atjautīgā”, “Attapīgā”, “Teatrālā”, “Atradumu birojs”. Katrā stacijā skolēnus sagaidīja dažādi aizraujoši uzdevumi: rēbusu atminēšana, vārdu vārdos meklēšana, vārdu un teikumu veidošana, teatrālās uzstāšanās.

Skolēni sagatavoja dāvanas saviem vecākiem- mazas grāmatiņas “Šī grāmatiņa ir par mani un par …..”. Grāmatā skolēni ierakstīja sakāmvārdus un parunas, izveidoja savu Ābeci no burtiem, uzzīmēja ilustrācijas burtiem.

Uz pasākumu bija uzaicināti vecāki, kuri ar patiku skatījās uz saviem bērniem, skolas administrācija un pedagogi. Visiem apmeklētājiem pasākums patika.

Paldies pirmai grāmatai Ābecei, kura pavēra pirmklasniekiem mazu logu uz lielo vārdu pasauli.

Sākumskolas skolotāja E.Rodionova

   

Lasīt tālāk ...

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu