No images
ГлавнаяО насШкольные проекты

Школьные проекты

Проект "Глобальный урок" с 28 сентября по 4 октября

С 28 сентября по 4 октября одновременно почти в 100 странах мира происходила международно- образовательная акция - Глобальный учебный урок. Всего из Латвии принимало участие 50 школ, из которых 4 - из Риги. Среди них почётное место заняла и наша 61 школа. Учителям-предметникам было предложено выбрать одну из 7 тем (направлений). Наши учителя и учащиеся работали над темой "Бедность" ( "Nabadzība").

Урок в нашей школе проходил 3 октября в 8 классе. Над организацией и воплощением идей к этому уроку работали учитель истории И.П.Халюто и учитель географии И.Л.Разуване. Ребята в ходе урока изучали источники информации, содержащие сведения о проблеме бедности в мире, определяли признаки бедности, комментарии к которым давал учитель.

В результате "мозгового штурма" учащиеся определяли, что можно купить на те деньги, которые являются прожиточным минимумом в мире, работали с определением "черта бедности".

Урок получился познавательный и интересный, ребята активно участвовали в диалоге с учителем.

Если есть желание посмотреть весь ход урока - зайдите по ссылке.

Наше активное участие в проекте "Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa" с 9 по 15 ноября

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļa ir projekts, ko Ziemeļvalstīs administrē Biedrības Norden asociācija (Foreningen Norden Forbund), bet Latvijā - Ziemeļu Ministru padomes birojs sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu Literatūras centru un biedrību Norden Latvijā.

Ziemeļvalstīs projekts norisinās jau 19. reizi, Latvijā - 18. reizi. Nedēļas galvenais uzdevums ir Ziemeļvalstu literatūras un kultūras popularizēšana.

Gada vistumšākajā laikā vairākos tūkstošos publiskajās un skolu bibliotēkās Ziemeļvalstīs un Baltijas valstīs vienlaicīgi tiek iedegtas sveces un lasīta kopīgi izvēlēta grāmata.

Šogad Nedēļa notiek no 9. - 15. novembrim un pirmdiena, 9. novembris, bija lielā lasīšanas diena. Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļai ir trīs kopējie lasījumi - Rīta stunda pašiem mazākajiem lasītājiem, Krēslas stunda pieaugušajiem, kā arī jau otro gadu tiek piedāvāts lasījums pusaudžiem.

Šogad Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas tēma ir Draudzība Ziemeļos. Visi trīs izvēlētie teksti gan Rītausmas, gan Krēslas stundām katrs nedaudz savādāk raksturo draudzības tēmu: norvēģu rakstnieces Marijas Parras (dz. 1981) grāmatā "Vafeļu sirds" tā ir idilliska draudzība starp deviņgadīgajiem Trilli un Lēnu.

Fēru salu rakstnieces Marjunas S. Šelnes (dz. 1974) darbā "Raksti smiltīs" desmit novelēs sastopam pusaudžus ar viņu ikdienas problēmām un izaicinājumiem: kāds ir nelaimīgi iemīlējies, citam ir nedienas ar ēšanas traucējumiem, bet visi sastaptie jaunieši meklē patiesu drauga atbalstu un sapratni.

Fragments no Egila sāgas apraksta draudzību citā laikmetā (starp 900 un 1100 gadiem) un sabiedrībā, kur augstu tika cienīta lojalitāte un biedra plecs. 2014. gadā Ziemeļvalstīs - Zviedrijā, Dānijā un Norvēģijā iznāca Islandiešu sāgu atjaunotie tulkojumi, un lai atzīmētu šos nozīmīgos notikumus, kuros piedalījās vairāk nekā divdesmit tulkotāju, Krēslas lasījumam tika izvēlēts sāgu fragments.

Šī gada plakāta autore ir zviedru māksliniece Sāra Lundberga (dz. 1971).

Skolā lasījumi notika 2 dienas. 9.novembrī, solidarizējoties ar Rīta stundas lasītājiem, skolas direktore Eleonora Guseva sākumskolā lasīja fragmentu no rakstnieces Marijas Parras grāmatas Vafeļu sirds. Jāteic, ka šim lasījumam visi gatavojās jau iepriekš – pedagogi tika iepazīstināti ar lasāmtekstiem, 1.klases skolēni un skolotāja Irina Panova gatavoja draudzības sirsniņas, ar kurām vēlāk tika rotāta bibliotēka un īpaši bibliotekāres darba galds, kas tapa daudz krāsaināks, priecīgāks, atraktīvāks. 8.klases zēni kopā ar savu darbmācības skolotāju, Sergeju Šuru pēc bibliotekāres lūguma, izgatavoja koka balstus un kātus mazajiem valsts standartiem. Savukārt, 5. un 7.klases skolnieces Daniela Imša, un Valērija Zakrevska sacepa visiem dalībniekiem vafeļu sirsniņas pēc grāmatā norādītās receptes, bet produktus mīklai sarūpēja skolas šefpavāre Larisa Gromova.

Pēcpusdienā uz Krēslas stundas lasījumu sapulcējās pedagogi, kuri noklausījās fragmentu no Egila sāgas, pārrunāja sāgas kā literāru, savdabīgu un kā pedagogi nodēvēja skarbu žanru, kā arī saņēma draudzības dāvaniņas no bibliotekāres – Īslandes kronu.

Savukārt, otrdienā 10.novembrī no 1.-5. stundai, kad katrai pamatskolas klasei tika veltīta viena stunda lasījumam, skolēni iepazinās ar fragmentu no Marjunas S. Šelnes darba "Raksti smiltīs". Kamēr skolotājas Ingūna Serda, Ilzīte Garsila, Valentīna Tauberte lasīja, skolēni klausījās, daži no skolēniem mēģināja dzirdēto zīmēt smiltīs (bibliotēka aizņēmās smilšu kasti no skolas psihologa). Zīmējumi bija interesanti, bet vēl interesantāks bija stāstījums par to, ar ko dzirdētais asociējās. Vēl pēc izlasītā fragmenta bibliotekāre veidoja diskusiju par to, vai viegli ir atvainoties, kam ir vieglāk atvainoties, kādas ir sajūtas, kad esi atvainojies un kad esi piedevis, vai vienmēr var piedot utml.? Katru no lasījumiem papildināja arī filmas "Dižo fjordu vidū" DVD versija, "Islande" un "Fēru salas" YouTube versijas.

"Latvijas Kultūras kanons" - проект 05.12. - 28.04.2015

"Latvijas Kultūras kanons" - длительный проект, в котором участвовали мы с 05.12.2014 по 28.04.2015

Projekta mērķis – sniegt zināšanas par Latvijas kultūras kanonā ietvertajām vērtībām, iepazīstināt ar 7 nozaru (Arhitektūra un dizains, Kino, Literatūra, Mūzika, Skatuves māksla, Tautas tradīcijas, Vizuālā māksla) kultūras vērtībām. Ar radošo darbnīcu un praktisku nodarbību palīdzību nostiprināt iegūtās zināšanas un prasmes, lai tās izmantotu, vadot nodarbības bērniem. Tāpēc 05.12.2014. LNB BAI Bibliotēku konsultatīvajā centrā (BKC) tika apmeklēts mācību seminārs "KiKK jeb kas ir Kultūras kanons", kur tika diskutēts par nācijas un kultūras vērtību noteikšanas kritērijiem, cik svarīgi apzināties ar ko lepojamies, kā apzināt un iedzīvināt vietējo kultūras mantojumu u.c. Tika apgūti paņēmieni kā runāt ar bērniem par leģendārām kultūras ikonām un kā iemācīt bērniem kultūras pamatvērtības.

Tā kā projekta vadības grupas viens no uzstādījumiem bija publiska nodarbības demonstrācija un projekta mērķauditorija sākumskolas skolēni, tad par saviem sadarbības partneriem es izvēlējos 4.klasi, kura kā savu kultūrvērtību nominēja Latvijas Televīzijas torni nozarē Arhitektūra un dizains. Darbs tika sadalīts vairākos posmos:

  • Teorētiskā daļa – bērni paši meklēja, atlasīja un apkopoja informāciju par TV torni.
  • Praktiskā daļa – tika gatavoti TV torņa maketi no visdažādākajiem materiāliem, zīmēti zīmējumi un veidotas pasaules torņu diagrammas.
  • Ekskursija uz TV torni Zaķusalā 20.01.2015. – viss teorētiski apgūtais tika apskatīts "uz vietas dzīvajā".

Projekta prezentācija 23.01.2015. - tika sagatavota tā, lai 4.klases skolēni ļoti atraktīvā un dinamiskā veidā parādītu visas ar projekta īstenošanu saistītās aktivitātes – informācija par torņa vēsturi tika pasniegta kā ziņu raidījums no TV ekrāna paralēli latviešu un krievu valodā. Skolēni demonstrēja tos kultūrvēsturiskos objektus, kurus mācēja saskatīt un atpazīt no TV torņa skatu laukuma. Prezentācijas jautrāka daļa – torņu būvēšana no visdažādākajiem materiāliem: lego klučiem, grāmatām, švammēm, sērkociņu kastītēm, tualetes papīra ruļļiem, pogām. Tāpat skolēni uzskaitīja visas tās profesijas, kas nepieciešamas, lai uzceltu tādu būvi kā TV tornis.

Skolēniem tika uzdots arī uzrakstīt sacerējumu par TV torni, par ekskursiju uz torni un labāko sacerējumu autori nolasīja auditorijai fragmentus no saviem darbiem. Noslēgumā tika nosauktas vēl citas Rīgas dominantes un noteikti to augstumi.

Pasākumā piedalījās arī viesi:

  • Liega Piešiņa – LNB Bibliotēku konsultatīvā centra projektu vadītāja.
  • Ilze Kļaviņa - LNB Bibliotēku konsultatīvā centra galvenā bibliotekāre.
  • Kristīne Junkure - LV Televīzijas un Radiocentra Mārketinga daļas reklāmas vadītāja.

Projekta laikā izveidojās ļoti cieša sadarbība ar LNB speciālistēm. Tāpēc 4.klase 24.02.15.speciāli tika ielūgta ekskursijā uz LNB un 28.04.15. L.Piešiņa un I.Kļaviņa pasniedza meistarklasi "Latvijas kultūras kanons".

Projekta noslēgumā 4.klases skolēni 26.01.15. savu projektu prezentēja pārējām sākumskolas klasēm.

Проект "Sibīrijas bērni" - 13.11. - 21.11.2014

Передвижная выставка, которая гостила у нас с 13 по 20 ноября благодаря Рижскому методическому центру RIIMC и фонду "Sibīrijas bērni".

Izstāde tika izvietota skolas aktu zālē un izstādē bija apskatāmas 22 planšetes latviešu valodā ar informāciju par 1941.gada 14.jūnija izsūtījumu, Sibīrijas bērnu atmiņu fragmentiem, bērnības fotogrāfijām un unikālām fotogrāfijām no izsūtījuma vietām Sibīrijā.

Ekspozīijas laikā vēstures skolotājs Igors Haļuto aktu zālē katrai klasei, sākot no 6.klases, novadīja vienu vēstures stundu atbilstoši tematikai.

Sadarbība ar Nodibinājumu "Sibīrijas bērni" turpinājās vēl pavasarī, kad Fonds izsludināja sacerējumu konkursu skolēniem, kura mērķis rosināt skolēnos interesi par Latvijas vēsturi, par 1941.gada 14.jūnija deportāciju, kuras rezultātā cieta 15425 Latvijas iedzīvotāji (latvieši, ebreji, krievi, poļi, u.c.), tajā skaitā 3751 bērns vecumā līdz 16 gadiem, kā arī mudināt skolēnus izzināt savas valsts un ģimenes vēsturi, veicināt patriotiskas jūtas un piederības sajūtu savai dzimtajai zemei. No Rīgas 61. vidusskolas tika aizsūtīti divi sacerējumi – 8. klases skolnieces Žasmīnas Ivaščenko un 10. kases skolēna Renāta Epro. Tiesa tie aizgāja ārpus konkursa, jo abi stāsti bija par 1949. gada deportāciju, bet neraugoties uz to, Fonda darbinieki solīja fragmentus publicēt speciāli izveidotajā internetvietnē.

Projekta noslēgumā "Fonds Sibīrijas bērni" uzdāvināja bibliotēkai grāmatu krievu valodā "Дети Сибири – воспоминания детей, вывезенных из Латвии" divos sējumos.

Для повышения качества работы сайт использует cookie-файлы.

Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие на хранение cookie-файлов на вашем устройстве.

Согласен