No images
Sākums

Jaunumi

PuMPuRS

/
/

Mūsu skola iesaistīta projektā, kuru īsteno Izglītības kvalitātes valsts dienests Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota arī vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku un risinājumu, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva. Ar pašvaldību starpniecību arī paredzēts sniegt individuālu atbalstu bērniem un jauniešiem, kuri varētu pārtraukt mācības līdzekļu trūkuma dēļ, piemēram, kompensēt izdevumus par transportu, ēdināšanu un dienesta viesnīcu, kā arī individuālo mācību līdzekļu iegādi. Tomēr galvenais projekta fokuss būs nevis uz īslaicīgas finansiālas palīdzības sniegšanu, bet uz ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšanu, veidojot atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam skolēnam

Mērķgrupa: vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei.

Projekta īstenošanas laiks: 03/2017 – 12/2022

Plašāka informācija http://www.pumpurs.lv/

Lasīt tālāk ...

Svinīgās līnijas

31.maijā mūsu skolas aktu zālē notiek svinīgie pasākumi, kas veltīti mācību gada nobeigumam!

  Darba kārtība:

09.00-10.00 - 1. - 4. klase

10.30-11.00 - 5., 7., 8. klase

11.30-12.00 - 6., 10., 11. klase

Pēdējais zvans!

Maija beigu tuvošanās katram skolēnam liek izjust īpašu nemieru, vienai daļai šis mēnesis vēsta par vasaras un skolēnu brīvlaiku, bet otrai - par satraukumu, eksāmeniem un vēl lielāku satraukumu, kad tiks saņemti eksāmenu rezultāti. Rīgas 61. vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni maijā atzīmē Pēdējo zvanu - dienu, kurā izskan skolēnu atmiņas par skolas gadiem, skolotājiem. Šogad, 18.maijā, svinīgi pasākumi notiks aktu zālē: 9. klasei - 10.00, 12. klasei - 12.00.

Rīgas 61. vidusskola piedalās OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumā

Rīgas 61. vidusskola jau kopš 2012.gada regulāri piedalās dažādos Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pētījumos, kas ļauj novērtēt matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū un ieraudzīt skolas sniegumu pārējo dalībskolu (Latvijas) vidū. Arī šogad Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības pētniecības institūts Latvijas skolās ir uzsācis Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas OECD PISA 2018 izmēģinājuma pētījumu. Izmantojot Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) izglītības ekspertu veidoto metodiku, šis pētījums novērtē matemātikas, lasīšanas un dabaszinātņu izglītības kvalitātes līmeni 15-gadīgo skolēnu vidū, salīdzinot to ar vēl 73 citu valstu skolēnu sasniegumiem. Pētījumi tiek īstenoti un iegūtie rezultāti publicēti ik pēc trīs gadiem. MŪSU SKOLA 17.04.2018. UN 24.04.2018. PIEDALĀS OECD PĒTĪJUMĀ. Šajā pētījuma ciklā galvenā satura joma ir lasīšana. Bez lasīšanas, dabaszinātnēm un matemātikas testā ir iekļauti uzdevumi arī par skolēnu spēju orientēties naudas lietās un izprast finanšu nozīmi. OECD PISA pētījuma galvenais mērķis ir iegūt starptautiski salīdzināmu Latvijas izglītības novērtējumu, kas kalpotu par pamatu pierādījumos balstītas izglītības politikas veidošanai un izglītības sistēmas pilnveidei. Šāda veida pētījumā Latvija piedalās jau septīto reizi, pētījums tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.6.1/16/I/001 “Dalība starptautiskos izglītības pētījumos” līdzekļiem.

.

Atvērto durvju diena... Laipni lūdzam!

Cienījamie vecāki! Darām Jums zināmu, ka 13. aprīlī no 17.00 līdz 19.40 mūsu skolā notiks "Atvērto durvju diena"!

 Darba kārtība:

17.00-18.00 -Tikšanās ar skolas vadību un ar mācību priekšmetu skolotājiem.

18.00 - 18.40. - Skolas vecāku sapulce.

18.40. - 19.40. - Klases vecāku sapulces vai individuālās konsultācijas ar mācību priekšmetu skolotājiem.

Lai uzlabotu tīmekļa vietnes kvalitāti, ir izmantotas sīkdatnes.

Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu glabāšanai jūsū ierīcē.

Piekrītu